26. června 2017 | Goethe-Institut, Masarykovo nábř. 32, Praha 1

Workshop výzkumné skupiny Teorie/filosofie médií, Filozofická fakulta UK, ve spolupráci s Kompetenzzentrum Medienanthropologie, Bauhaus-Universität Weimar a Goethe-Institutem, realizován s podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Umění a techniku lze chápat jako dva odlišné způsoby nakládání se skutečností: oproti technickým procesům následujícím jasná pravidla a jednozačnou logiku charakterizuje proces umělecké tvorby neurčitost a negativní určení. Workshop vychází z tohoto základního paradoxu a zaměřuje pozornost na okamžiky, kdy se technika vzpírá přesnému určení a kontrole tvůrce. Reflexivní momenty vztahu tvůrce, tvoření a stvořeného v umění získávají pak význam i v kontextu techniky. Diskuse, vycházejíc z momentů ztráty kontroly, pasivity, překvapení či nezáměrnosti v procesech tvoření a výroby, vizualizace či inscenování v umění a technice, bude směřovat k problémům způsobů myšlení (tedy tvorby a myšlení jako způsobu tvoření), které by dovolily kriticky reflektovat technickou logiku a nalézt spojení mezi technikou a estetikou.

V návaznosti na filosofickou performanci nazvanou Project Golem – Uncanny Acts of Creation, která se uskuteční 25.6. 2017 v rámci 3.  ročníku mezinárodní konference Performance Philosophy, se workshop zaměří na rozdíly umělecké a technické praxe a jejich společné rysy.

Workshop se koná v němčině a češtině se simultánním tlumočením, je veřejný a vstup je zdarma.